Kontakt

Telefon styrer Beate Berdo 98070373

Telefon eier Åge Pettersen 90033285

Besøksadresse

Trommestadveien 50
4816 KOLBJØRNSVIK

Postadresse

Trommestadveien 50
4816 KOLBJØRNSVIK

Telefon

Hovednummer:37 01 14 99
Tommeliten:37 01 14 99
Bukkene Bruse:976 15 044
Trollungene:412 14 482

E-post

aa-pette@online.no

Styrer

Anne-Herdis Østby Knutsen
Tlf: 418 09 068
E-post: anneherdisknudsen@hotmail.com