Planleggingsdager barnehageåret 2017/2018

Tirsdag 29/8-11 Mandag 6/11-17 Fredag 24/11-17 Tirsdag 2/1-18 Fredag 11/5-18 Neste års sommerferie er uke: 28, 29, 30, 31