Velkommen til Askeladden Barnehage

Askeladden barnehage er en avdelingløs barnehage med 45 godkjente plasser for barn i alderen 0-6 år Fra høsten 2020 har vi ca 30barn. Barnehagen har en høy pedagogtetthet, med ca 50% pedagoger. Vi har vårt tilholdssted i en gammel villa på Hisøy i Arendal kommune. Siden barnehagen vår ligger på en øy er det ikke langt til sjøen og ferja ”Kolbjørn” frakter oss over til Arendal sentrum på et par minutter. Vi er så heldige at vi også har skogen som nærmeste nabo, her har vi vår egen leirplass med hytte og bålplass som vi bruker flittig.

Vi er som sagt en "avdelingsløs" barnehage, det vil i praksis si at når vi planlegger aktiviteter og mål for det pedagogiske arbeidet tenker vi alle barn, foreldre og personal som en helhet.

Når vi gjennomfører aktiviteter deler vi oss i små grupper på tvers av alder eller etter alder med faste voksne som har hovedansvaret for gjennomføring og oppfølging av enkeltbarn.

For at alle barn og voksne skal bli godt kjent med hverandre vil vi på tider av dagen være sammen som for eksempel morgen og ettermiddag og vi deler uteområde.

Vi i Askeladden er opptatt av at det er gjennom relasjoner og lek at vi utvikler vår sosiale ferdigheter, derfor vil vi ikke fysisk ha egne avdelinger for små og store barn. De små barna viser tydelig glede når de store tar kontakt og de blir forbilder for de minste. Det er også naturlig for søsken å være sammen når de er i barnehagen.

De største barna er veldig omsorgsfulle ovenfor de minste i barnehagen, det å lære seg å ta hensyn og føle omsorg for mindre barn er en viktig del for de største barna.

Men det er også viktig å tenke på at det kan bli litt mange inntrykk for de aller minste derfor har vi en egen base som er tilrettelagt for småbarnas lek, her er det også tilrettelagt for gode stellemuligheter.

Det er også godt for de store barna at de ikke alltid må ta hensyn til de minste, og de har derfor egne baser de kan trekke til.