Fysisk miljø og gruppeinndeling

Hver gruppe har tilknyttet ”sine” voksenpersoner, som ser hver enkelt barn hver dag, den ansvarlige pedagog har ansvar for gjennomføring av samtaler og tilrettelegge for pedagogisk arbeid i sammarbeid med assistentene.

Gruppeinndeling:

Trollungene – 5-åringene

Bukkene Bruse – 2-4 åringene

Tommeliten – 1 - 2 –åringene

Det fysiske miljøet:

Vi har fått stor boltreplass på huset og vil utnytte rommene best mulig, derfor vil vi gjøre et forsøk på å tilrettelegge for ”spesial” rom på huset.

Loftet (legoland) – er rom for små ting, som ikke de minste skal få tak i som for eksempel perler, spill, lego osv. Her vil vi også tilrettelegge for musikk, dans og rollelek.

Perlekontoret er Trollungenes baserom (5-åringene) her spiser de alle måltidene, har samling, førskoletrening og lignende

Hovedetasjen :

Kjøkken- spiseplass for de minste barn (1 og 2 år) rommet vil også bli brukt til gruppe rom som f . eks bakeaktiviteter

Hovedrom (staua) – Staua er baserom for Bukkene Bruse (4 åringene) og Geitekillingene (3-åringene) her har de sin spiseplass og samlingsplass. I tilegg er rommet utstyrt med familiekrok til rolle lek, lesekrok og noe konstruksjonslek. Deler av rommet vil også bli brukt til gruppeaktiviteter som samling og hviling. I hovedetasjen skal det ikke være små ting som kan puttes i munnen

Kjeller – er tilrettelagt for grovmotorisk lek og rollelek.

Tilbygget:

Første etasje(stjenrnerommet) – Stjernerommet er baserom for Tommeliten (1 og 2 åringene), dette rommet er innredet for bruk til små barn med småbarnsleker og stellerom/våtrom.

Atleiret- her skal all formingsaktiviteter forgå som for eks. maling, snekkring, leire, juleaktiviteter osv. Dette rommet er også tilrettelagt slik at de minste barna skal få bruke det.